Rank Name Marks
2018 - 2019
1 P.HARSHINI 481
1 V.KEERTHANA 481
2 G.B.RUTHRAASREE 477
3 R.PRADEEPA 475
2017 - 2018
1 G.ESHWARALAKSHMI 488
2 S.SANJAY 483
3 S.DHANUSRI 482
2016 - 2017
1 R.B.BOOMIKA 497
2 P.K.PARKAVI 494
3 S.SWETHA 492
3 R.THARANI 492
2015 - 2016
1 M.R.THEANKAMALLI 496
2 S.DINESHKUMAR 492
3 S.MAGESHWARI 489
3 M.SWATHIHASREE 489
2014 - 2015
1 S.PRAVINKUMAR 492
2 S.DHINESHKUMAR 491
3 S.K.KOWSALYA 488