Rank Name Marks
2018 - 2019
1 K.M.JEEVA 553
2 R.B.BOOMIKA 545
3 S.SWETHA 535
2017 - 2018
1 V.S.RAHUL 1146
2 C.SIVAPRASATH 1087
3 M.R.THEANKAMALLI 1086
2016 - 2017
1 A.T.ARAVINDAKUMAR 1134
2 R.SATHISH 1132
3 N.SUGAVANESHWARAN 1126
2015 - 2016
1 S.MANOJ 1165
2 V.KEERTHANADEVI 1159
3 R.ROJA 1140
2014 - 2015
1 R.KARTHICK 1139
2 S.K.MEENA 1137
3 V.BRINDHA 1117